DOHNA (Dohnau, Donyn)

Herb : w polu błękitnym dwa rogi jelenie
o czterech porostach, w krzyż skośny, srebrne.
Klejnot : między dwoma rogami jelenimi
o czterech porostach srebrnymi, trzymająca
je panna w sukni srebrno-błękitnej (lub błękitnej),
w koronie z włosami rozpuszczonymi.

Herb pochodzenia niemieckiego.

Używał go stary rycerski ród zu Dohna,
pochodzący z Saksonii, występujący
w Czechach od XII w., na Śląsku od XIII w.
jako właściciele : Sycowa (Wartenberg),
Krasowic (Kraschen), Sułowa (Sulau),
Chocianowa (Kotzenau), Małomic (Mallmitz), Nowej Rudy (Neurode), oraz w Prusach Wschodnich od XV w., gdzie posiadali między innymi dobra : Gładysze (Schlodien),
Słobity (Schlobitten) oraz Ławki (Lauck).

Herb podstawowy
[ inne warianty herbu podstawowego => ]
 


Odmiana herbu przysługująca burgrabiom i hrabiom zu Dohna.
Z nich : Henryk de Rodewa (†1171/81) wzmiankowany w 1156 r. jako burgrabia
zamku Dohna (Donin), lenna cesarskiego, leżącego na pograniczu sasko-czeskim.Inny wariant odmiany herbu przysługującej
burgrabiom i hrabiom zu Dohna.

Odmiany herbu przysługującej
burgrabiom i hrabiom zu Dohna-Schlobitten
oraz zu Dohna-Schlodien.