DOŁĘGA

Herb : w polu błękitnym podkowa srebrna
z zaćwieczonym takimż (lub złotym) krzyżem kawalerskim i takąż strzałą na opak w środku.
Klejnot : skrzydło orle czarne przeszyte strzałą
w pas.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1345 r., najstarszy zapis z 1402 r.
Występował głównie w ziemi dobrzyńskiej
i płockiej.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
o imieniu Monstwild (Monstwid).

Używało go nieco ponad 210 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego Pierwotna forma herbu
Odmiana herbu przysługująca
Białoskórskim
Odmiana herbu przysługująca
Jurgielewskim
Odmiana herbu przysługująca
Kawieckim
Odmiana herbu przysługująca
Komorowskim,
którzy uważali się za litewską linię
rodziny o takim samym nazwisku
pieczętującej się herbem Korczak.
Odmiana herbu przysługująca
Narębskim
.
Z nobilitacji Jana Narębskiego
z 1764 r. (potwierdzony 13.V.1780 r.)
Odmiana herbu przysługująca
Sierakowskim

Odmiana herbu przysługująca Sutockim,
uważana także za odmianę herbu Pobóg

Odmiana herbu lub odrębny herb przysługujący Szeptyckim,
uważany także za odmianę herbu Pobóg
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]Odmiana herbu przysługująca
baronom Jerzmanowskim.
Z nich : Jan Paweł (*1779 †1862)
otrzymał w 1813 r. od cesarza Napoleona I
tytuł barona we Francji.
Inny wariant odmiany herbu przysługującej
baronom Jerzmanowskim.

(1)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Cieszkowskim.
Z nich : August (*1813 †1894) otrzymał w 1850 r. od papieża Piusa IX tytuł hrabiego,
potwierdzony w 1854 r. w Prusach.

(2)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Mostowskim.
Z nich : Tadeusz Antoni (*1766 †1842) otrzymał w 1824 r. potwierdzenie tytułu hrabiowskiego
w Królestwie Polskim, Edward Antenogen Józef (*1790 †1855) otrzymał w 1843 r.
tytuł hrabiego w Rosji dla siebie i swoich synów : Artura Karola Konstantego,
Bogdana Stanisława Giedymina, Władysława Filoksena Felicyta (†1863) oraz Edwarda Pawła.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Lasockim.
Z nich : Daniel Tytus (*1785 †1875) otrzymał w 1869 r. (dyplom w 1872 r.) od papieża Piusa IX
tytuł hrabiego dziedziczny na zasadzie primogenitury,
Bronisław Julian Edmund (*1828 †1912) otrzymał w 1885 r. od króla Leopolda II
dziedziczny tytuł hrabiego w Belgii, potwierdzony w 1888 r. w Austrii dla niego
oraz jego synów : Czesława Jana Adama (*1852 †1891), Józefa Adama Feliksa (*1861 †1931)
oraz Zygmunta Bronisława (*1867 †1948).


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Mycielskim.
Z nich : Józef Nikodem (*1794 †1867), Franciszek Ksawery (*1797 †1832),
Stanisław (*1800 †1876) oraz Teodor Kazimierz Maciej (*1804 †1874)
otrzymali 9.IV.1822 r. od króla Fryderyka Wilhelma III dziedziczne tytuły hrabiów w Prusach,
Franciszek (*1832 †1901)
otrzymał 16.IV.1869 potwierdzenie tytułu w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Otockim.
Z nich : Stanisław otrzymał w 1797 r. od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Szeptyckim.
Z nich : Jan Kanty Remigian (*1836 †1912) otrzymał w 1871 r. od cesarza Franciszka Józefa I
dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Zaleskim.
Z nich : Wacław (*1868 †1913) otrzymał w 1913 r. od cesarza Franciszka Józefa I
dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii.