DRUCK

 

Herb : W polu czerwonym miecz pomiędzy
czterema półksiężycami złotymi w pas, 
dwoma i dwoma, rogami do siebie. 
Klejnot : mitra książęca i sześć piór strusich.

Herb pochodzenia ruskiego.

Używali go książęta Druccy a pośród nich
potomkowie Iwana "Baby" ks. druckiego :
Druccy-Sokolińscy, Druccy-Konopla-Sokolińscy, Druccy-Oziereccy, Druccy-Pryhabscy,
Babiczewy
,
potomkowie jego brata Iwana "Putiaty"
ks. druckiego : Druccy-Horscy, Putiatiny, Tołoczyńscy a także Druccy-Lubeccy
potomkowie innego brata Hrehorego (Grzegorza) ks. druckiego.
Ród pochodzący prawdopodobnie od księcia briańskiego, trubeckiego i druckiego
Siemiona Dymitriewicza (†po 1422) wnuka wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza.Odmiana herbu przysługująca książętom Druckim-Sokolińskim,
potomkom Siemiona Fiodorowicza księcia sokolińskiego, żyjącego w 2 poł. XV w.


Odmiana herbu przysługująca książętom Druckim-Oziereckim,
potomkom Iwana Fiodorowicza księcia oziereckiego, żyjącego w 2 poł. XV w.


Odmiana herbu przysługująca w Rosji książętom Babiczewym,
potomkom Wasyla Iwanowicza Babicza księcia druckiego, żyjącego w 2 poł. XV w.


Odmiana herbu przysługująca książętom Druckim-Horskim,
potomkom Wasyla Iwanowicza księcia horskiego, żyjącego w 2 poł. XV w. 

Odmiana herbu przysługująca w Rosji książętom Putiatinym,
potomkom Iwana Iwanowicza Putiatycza księcia druckiego, żyjącego na przełomie XV w i XVI w..