DRUŻYNA (Krzywaśń)

Herb : w polu czerwonym krzywaśń (rzeka)
srebrna.
Klejnot : głowa lwia wprost między rogami myśliwskimi czarnymi z dzwonkami sokolimi.

Herb polski, najstarszy zapis z 1385 r.

Używało go nieco ponad 10 rodzin :
Białonocki, Białowodzki, Blencki, Bochun, Boczowski, Czemierz, Czerniawski, Drużyna, Kozubowski,  Lutomski, Mikulski, Sąspowski, Sowa, Szow(a)
a także :
Laskowski, Lasocki, Lipski, Lubomirski, Mstowski, Rupnie(o)wski, Skarbek, Stadnicki, Szykowski, Wieruski, rodziny pieczętujące się później herbem Szreniawa