DZIAŁOSZA

Herb : w polu czerwonym z prawej róg jeleni srebrny o pięciu odnogach z lewej skrzydło 
orle czarne.
Klejnot : trzy pióra strusie.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1466 r., najstarszy zapis z 1413 r.
Występował głównie w Wielkopolsce.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
Wołczko Rokutowicz.

Używało go niespełna 40 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

 Odmiana herbu przysługująca
Giełgudom