FLEMING (Flemming)

Herb : w polu błękitnym ukoronowany wilk
srebrny z czerwonym klejnotem w łapach. 
Klejnot : ogon pawi.

Herb pochodzenia holenderskiego lub pomorskiego, w Polsce znany od początku
XVIII w.

Używała go rodzina Flemmingów