GIERAŁT (Ciecierza, Osmoróg)

Herb : w polu czerwonym krzyż rozdarty srebrny,
w każdym rozdarciu jabłko złote.
Klejnot : cietrzew srebrny.

Herb polski, najstarsza pieczęć i najstarszy
zapis z 1384 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
sandomierskiej, poznańskiej i sieradzkiej. 
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
Surgut z Reszynek.

Używało go około 50 rodzin : 
ZOBACZ

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
Gierczyńskim