HOBERG (Hohberg, Hochberg)

Herb : w pas, w polu srebrnym trzy pagórki 
błękitne, pole szachowane czerwono-srebrne.
Klejnot : lilia srebrna lub róża czerwona
na łodydze zielonej między rybami srebrnymi
w słup na opak, na każdej z nich trzy pióra
strusie, czerwone między srebrnymi lub
srebrne między czerwonymi.

Herb pochodzenia niemieckiego.

Używała go rodzina von Hochberg (Hohberg, Hoberg)

Herb podstawowy
[ inne warianty herbu podstawowego => ]
 

Odmiana herbu przysługująca baronom von Hohberg.
Z nich :
z linii z Książa - Jan Henryk I (*1598 †1671)
otrzymał 23.IX.1650 od cesarza Ferdynanda III
dziedziczny tytuł barona von Hohberg zu Fürstenstein w Czechach,

z linii z Buczynki - Otto Konrad (*1670 †1726) otrzymał 16.X.1714 od cesarza Karola VI
dziedziczny tytuł barona von Hohberg und Buchwald w Czechach.Odmiana herbu przysługująca baronom von Hohberg.
Z nich :
z linii z Dobrocina
- Wolf Helmard (*1612 †1688) otrzymał 18.VII.1659
od cesarza Leopolda I dziedziczny tytuł barona von Hohberg und Güttmansdorff
w Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.).

Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Hohberg (Hochberg).
Z nich : baron Jan Henryk I (*1598 †1671) otrzymał 12.II.1666 od cesarz Leopolda I
tytuł hrabiego von Hohberg barona zu Fürstenstein w Czechach.


Odmiana herbu przysługująca książętom Hochberg von Pless.
Z nich : hrabia Jan Henryk X (*1806 †1855) otrzymał 15.X.1850 od króla Fryderyka Wilhelma IV
tytuł księcia pszczyńskiego w Prusach dziedziczny na zasadzie primogenitury.