HUSARZEWSKI (Prus-Sas)

Herb : w pas, w polu czerwonym półtorakrzyż
srebrny, w drugim polu błękitnym nad półksiężycem złotym trzy takież gwiazdy w pas.
Klejnot : ręka zbrojna z mieczem.

Herb polski, który otrzymał 15.IV.1676 r. wraz
z nobilitacją Łukasz Stanisław Husarzewski.

Używała go rodzina Husarzewskich

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Husarzewskim.
Z nich : Karol Antoni (*1755 †1830) otrzymał 14.XII.1814 od króla Fryderyka Wilhelma III
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach, potwierdzony w Królestwie Polskim w 1824 r.,
tenże Karol Antoni jego żona Elżbieta (†1832) oraz ich syn Adolf Jan (*1790 †1855)
otrzymali 21.IX.1837 (dyplom 19.XI.1838) potwierdzenie tegoż tytułu w Austrii.
Tytuł wygasł wraz ze śmiercią Józefa (*1840 †1892).