JASIEŃCZYK (Jasieniec, Jasiona, Klucz)

Herb : w polu błękitnym klucz w słup, zloty.
Klejnot : pięć piór strusich.

Herb polski, najstarszy zapis z 1406 r.
Występował głównie w ziemi sandomierskiej.

Używało go około 100 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
Kowalskim

Odmiana herbu przysługująca
Zborowskim

Odmiana herbu przysługująca
Obuchowiczom
Odmiana herbu przysługująca :
Łuk(i)ańskim, Pawłowiczom


Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Michałowskim.
Z nich : Roman Stefan (*1839 †1906)
otrzymał w 1855 r. (dyplom z 1885 r.)
od cesarza Franciszka Józefa I
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Michałowskim.
Z nich : Stanisław Antoni (*1832 †1891)
otrzymał w 1868 r. od cesarza
Franciszka Józefa I dziedziczny tytuł
hrabiego w Austrii.