JEŁOWICKI (Bożeniec, Brama Obozowa)

Herb : w polu czerwonym brama obozowa
(lub ruska litera "П") srebrna, z zaćwieczonym
na niej takimż krzyżem kawalerskim z rozdartym górnym ramieniem. 
Klejnot : pięć piór strusich.

Herb pochodzenia ruskiego, znany od XV w.
Uważany za odmianę herbu Brama

Używały go rodziny : Jełowickich, Lesznickich