KIERDEJA (Kierdejowa)

Herb : w słup, w polu błękitnym trzy lilie srebrne
w słup, drugie pole czerwone.
Klejnot : trzy pióra strusie.

Herb nadany (wg J.Długosza) przez króla 
Ludwika Węgierskiego w 1377 r., najstarsza pieczęć z 1451 r., najstarszy zapis z 1436 r.
Występował głównie w ziemi chełmskiej
i na Litwie.

Używało go około 20 rodzin :
Czaplic, Dzius (Dziusza), Girdziewicz,
Girsztowt, Hościło, Hoscki, Hojski, Hubczyc, Jarmund, Jarmundowicz, Kierdej, Kiernicki, Kosecki, Kotowski, Koziński, Krzywi(e)cki, Mniszyński, Pohorecki, Szpanowski,
Wielhorski

Herb podstawowy  

Pierwotna forma herbu


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Wielhorskim.
Z nich : Michał (*ok.1730 †ok.1814) otrzymał 16/27.II. 1787 od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
Władysław Aleksander Michał
, Gustaw Aleksander Michał (*1798 †1874)
oraz Józef otrzymali w 1824 r. potwierdzenie tytułu w Królestwie Polskim,
a Józef Łukasz, Jan Nepomucen Stanisław, Gustaw Aleksander Michał (*1798 †1874)
oraz Władysław Aleksander Michał 30.XI. 1849 r. w Rosji,
ostatnim uprawnionym do tytułu był Michał (*1890 †1942).