KOMAR

Herb : w polu czerwonym krzyż kawalerski
srebrny, z którego wyrasta dołem takaż lilia
na opak.
Klejnot : trzy pióra strusie.

Herb pochodzenia ruskiego, znany od XV w. 

Używała go rodzina 
Komarów