KORCZAK (Karby, Psiennik, Wręby)

Herb : w polu czerwonym trzy wręby srebrne.
Klejnot : pół szczenięcia srebrnego w czarze
złotej.

Herb pochodzenia węgierskiego, najstarsza pieczęć z 1432 r., najstarszy zapis z 1368 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej, 
lubelskiej oraz na Rusi.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
o imieniu Czupa.

Używało go około 305 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Inny wariant herbu podstawowego Inny wariant herbu podstawowego

Pierwotna forma herbu

Odmiana herbu przysługująca :
Bedlewiczom, Będlewiczom,
Będlewskim

Odmiana herbu przysługująca :
Dermontom, Dermuntom,
Siwińskim

Odmiana herbu przysługująca
Hornowskim
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]

Odmiana herbu przysługująca
Jaroszyńskim
Odmiana herbu przysługująca :
Jeleńskim, Kotwiczom, Łaniewskim,
Świdłom, Ulczyckim
Odmiana herbu przysługująca :
Konarzewskim, Konaszewskim
Odmiana herbu przysługująca
Korytyńskim
Odmiana herbu przysługująca
Krynickim
Odmiana herbu przysługująca
Morochowskim

Odmiana herbu przysługująca
Newelskim

Odmiana herbu przysługująca :
Siliczom, Wytyzom

Odmiana herbu przysługująca :
Wolckim, WołkomOdmiana herbu przysługująca hrabiom Branickim.
Z nich : Władysław Grzegorz (*1782 †1843) otrzymał w 1839 r. (dyplom z 1841 r.)
od cara Mikołaja I dziedziczny tytuł hrabiego w Rosji,
ostatnim uprawnionym do tytułu był Adam Maria Jan (*1892
†1947).Odmiana herbu przysługująca hrabiom Chołoniewskim.
Z nich :
Ignacy (†1823) oraz Rafał Franciszek (†1819) otrzymali w 1798 r.
od cesarza Franciszka II dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji,
przedstawiciele rodu otrzymali w 1842 i 1843 r. potwierdzenie tytułu w Rosji,
ostatnim uprawnionym do tytułu był Ludwik Jan (*1904
†?).


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Drohojowskim.
Z nich :
Antoni Jan (†1789), Wiktor Witold oraz Jan otrzymali w 1783 r. od cesarza Józefa II
dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji, ostatnim uprawnionym do tytułu był potomek pierwszego
z wyżej wymienionych Józef (*1932
†1985).

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Iliniczom.
Z nich : Jerzy "Młodszy" (*1533 †1569)
otrzymał 10.VIII.1553 lub 1555
od króla i późniejszego cesarza Ferdynanda I
dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.).(1)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Komorowskim.
Z nich : Piotr (†1476)
został mianowany w 1469 r. przez króla Węgier Macieja Korwina
"hrabią na Liptowie i Orawie", po jego śmierci oraz wygaśnięciu jego potomków
tytułu hrabiego zaczął używać jego brat Mikołaj, a później jego potomkowie.
Rodzeństwo : Józefa Kunegunda, Kordula Marianna (*1764 †?), Franciszek Antoni (*1766 †?),
Józef Stefan (*1767 †1847), Piotr Antoni (*1769 †1826), Antonina Leonora (*1770 †?) 
oraz Augustyn (*1771 †1825) otrzymało w 1793 r. potwierdzenie tytułów w Galicji, 
Julian Ignacy (*1774 †?) oraz Cyprian (*1776 †1858) otrzymali w 1803 r.
potwierdzenie tytułów w Galicji, a w 1824 i 1834 r. także w Królestwie Polskim,
Ignacy (†1877) otrzymał w 1844 r. potwierdzenie tytułu w Rosji.

(2)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Komorowskim (z linii litewskiej).
Pochodzili z rodziny pieczętującą się pierwotnie odmianą herbu Dołęga.
Z nich : Augustyn Piotr (*1817 †1905), Leon Wilhelm (1849 †1900),
Piotr Antoni (*1862 †1920)
, Jarosław Jan (*1865 †1919), Szymon Stanisław (*1869 †1907),
Piotr Jan (16.I.1838 †3.IX.1905)
oraz Jan Leopold (*1833 †1904) otrzymali 23.I.1894
od cesarza Franciszka Józefa I potwierdzenie tytułów hrabiów w Austrii.