KROSZYŃSKI (Lichtarz, Widły) 

Herb : w polu czerwonym trójząb, srebrny
zaćwieczony na takiejż belce w pas z końcami załamanymi ku dołowi. 
Klejnot : mitra książęca.

Herb pochodzenia ruskiego.

Używali go książęta
Kroszyńscy pochodzący prawdopodobnie od księcia połockiego
Andrzeja "Garbatego" (*1325/27 †1399)
syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza. Ostatnimi przedstawicielami
rodu byli najprawdopodobniej bracia Adam
i Kazimierz synowie Piotra Jerzego (†ok.1679).