KURBSKI 

 


Herb :
w polu błękitnym lew złoty, tarcza okryta płaszczem książęcym zwieńczonym mitrą.

Herb pochodzenia ruskiego.

Używali go książęta Kurbs
cy, gałąź książąt jarosławskich z dynastii Rurykowiczów.