KURBSKI 

 

 


Herb :
w polu błękitnym
lew złoty, tarcza okryta płaszczem książęcym zwieńczonym mitrą.

Herb pochodzenia ruskiego.

Używali go książęta Kurbs
cy
gałąź książąt jarosławskich
z dynastii Rurykowiczów.