KURCZ (Kniaź, Kniaźnin)

Herb : w polu czerwonym pomiędzy gwiazdą 
złotą i takimż półksiężycem, w słup, barkiem 
w lewo, rogacina (strzała bez opierzenia) 
rozdarta i przekrzyżowana, na opak, srebrna 
z takąż belką w pas z końcami załamanymi
ku górze, zamiast żeleźca.
Klejnot : trzy pióra strusie.

Herb pochodzenia ruskiego, znany od XVI w. 

Używało go nieco ponad 10 rodzin :
Bielski, Brzeski, Bułyha (Bułyha-Kurcewicz), Bułykabułat, Buremski, Kniaź, Kurcewicz,
Kurcz, Kurczewicz, Mazepa-Koledyński
(Mazepa-Kołodyński), Opnowicz (Opanowicz, Oponowicz), Taras

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca książętom Kurcewiczom oraz Buremskim (Boremlskim),
pochodzącym prawdopodobnie od wnuka wielkiego księcia litewskiego Giedymina
księcia pińskiego Wasyla Narymuntowicza (*przed 1330 †po 1392).