LARYSZA (Laryssa, Borys)

Herb : w polu czerwonym dwa lemiesze srebrne
w pas, barkami do siebie.
Klejnot : trzy pióra strusie.

Herb pochodzenia włoskiego, przeniesiony
ze Śląska, najstarszy zapis z 1420 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej
i na Śląsku.

Używało go około 20 rodzin :
Chechelski, Chocholaty, Domański,
Dumański, Janczewski, Larysz (von Larisch),
Lebla, Łastowiecki, Łastowski, Madaliński,
Męczalski, Mendalski, Niedzielski, Palimączyński, Perzanowski, Przecławski, Szokalski, Wnuczek, Zdanowski  

Odmiana śląska herbu przysługująca
Laryszom (von Larisch)