LASKARYSHerb : w pas na tarczy złoto-błękitnej
orzeł czarny dwugłowy ukoronowany 
ze słońcem złotym na piersiach. 
Klejnot : bez klejnotu.

Herb pochodzenia greckiego.

Używali go
Laskarysowie - ród pochodzący
z Bizancjum, panujący w cesarstwie nicejskim
w latach 1204-22, którego jedna gałąź osiadła
w Rzeczpospolitej na Litwie w XVIII w.