LELIWA


Wariant herbu podstawowego
z klejnotem używanym od XVI w.

Herb : w polu błękitnym półksiężyc złoty 
z takąż gwiazdą w środku.
Klejnot : godło na ogonie pawim (godło, 
z których wyrastaja trzy pióra pawie).

Herb pochodzenia niemieckiego (wg J.Długosza), najstarsza polska pieczęć z 1334 r.,
najstarszy zapis z 1399 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
sandomierskiej i poznańskiej. 
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go Moniwid (Wojciech) wojewoda wileński.

Używało go około 400 rodzin : 
ZOBACZ

Wariant herbu podstawowego
z klejnotem używanym do końca XV w.
Pierwotna forma herbu
Odmiana herbu przysługująca :
Abramowiczom, Granowskim,
Józefowiczom, Piechowskim, Pileckim
Odmiana herbu przysługująca
Adamowiczom
Odmiana herbu przysługująca
Bairom (Bajerom, Bayerom)
Odmiana herbu przysługująca :
Borsztynom, Wodzickim

Odmiana herbu przysługująca :
Cudowskim (Czudowskim),
Daszkowiczom (Daszkiewiczom)

Odmiana herbu przysługująca
Jelcom
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]

Odmiana herbu przysługująca
Jóźwikiewiczom (Juzwikiewiczom),
z nobilitacji Dyzmy i Macieja Jóźwikiewiczów 
z 25.II.1777
Odmiana herbu przysługująca
Kiwalskim

Odmiana herbu przysługująca
Leliwom

Odmiana herbu przysługująca
Ostrowskim

Odmiana herbu przysługująca
Pietraszewiczom (Pietrasiewiczom)

Odmiana herbu przysługująca :
Połońskim, Podlaskim

 
Odmiana herbu przysługująca Sieniawskim.
Posługiwali się nim potomkowie pisarza polnego koronnego Adama Hieronima (†1650).
Odmiana herbu przysługująca
Spęgawskim
Odmiana herbu przysługująca
Tyszkiewiczom
Odmiana herbu przysługująca
Wietckim (Wieteckim)
Odmiana herbu przysługująca
Wojanowskim
Odmiana herbu przysługująca
Zienkowiczom
Odmiana herbu przysługująca
Żychcickim

Odmiana śląska herbu przysługująca baronom Pawlowskim (Pavlovský).
Z nich : Erdmann Ferdynand (*1629 †1683) otrzymał 25.VIII.1666 od cesarza Leopolda I
dziedziczny tytuł barona w Czechach.


(1)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Morsztynom.
Z nich : Jan Andrzej (*1613 †1693) miał otrzymać tytuł hrabiego od króla Francji Ludwika XIV, 
Stefan Benedykt (†1753)
miał rzekomo otrzymać w 1746 r.
od cesarza Karola VI tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
Jan Chrzciciel
udowodnił w 1782 r. uprawnienie do używania tytułu w Galicji,
bracia Ludwik Felicjan Kajetan (*1782 †1865)
i Filip (*1784 †?) otrzymali w 1817 i 1824 r.
uznanie tytułów w Królestwie Polskim.

(2)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Czapskim.
Z nich : bracia Mikołaj Adrian Joachim (*1753 †1833) i Grzegorz Longin Józef (*1760 †1810)
otrzymali 27.IX.1804 od króla Fryderyka Wilhelma III tytuły hrabiów w Prusach,
Bogdan Franciszek Serwacy (*1851 †1937) otrzymał w 1861 r. tytuł hrabiego w Prusach
dziedziczny na zasadzie promogenitury i związany z posiadaniem ordynacji smoguleckiej,
wygasły wraz z jego śmiercią.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Hutten-Czapskim.
Z nich : bracia Adam Józef Erazm (*1819 †1884), Karol Ignacy Felicjan (*1821 †1877)
oraz Emeryk Zachariasz Mikołaj (*1828 †1896) otrzymali 12.VI.1874
dziedziczne tytuły hrabiów w RosjiOdmiana herbu przysługująca hrabiom Gołuchowskim.
Z nich : Józef Wincenty (*1734 †1806) otrzymał 17.VI.1783 od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Tarnowskim.
Z nich : Jan Amor (*1488 †1561) otrzymał w 1547 r. od cesarza tytuł hrabiego S.I.R.,
bracia : Jan Jacek (*1729 †1808), Joachim (†1808)
oraz Rafał (*1741 †1803) otrzymali w 1785 r.
dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji, potwierdzenie tytułu w 1824 r. w Królestwie Polskim,
w 1887 r. w Austrii oraz w 1861 r. w Rosji.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Tyszkiewiczom.
Z nich : Wasyl (†1571) otrzymał w 1569 r. od króla Zygmunta II Augusta dziedziczny tytuł
"hrabiego na Łohojsku i Berdyczowie", jego potomkowie otrzymali w 1861, 1862 i 1902 r.
dziedziczne tytuły hrabiów w Rosji, potwierdzone w 1871 r. w Saksonii oraz w 1893 r. w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Wodzickim.
Z nich : Eliasz (†1805) otrzymał 28.XI.1799 od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
Franciszek Jan (†1804) otrzymał takiż tytuł 16.X.1800 (dyplom 11.XI.1803), 
bracia Piotr i Józef Wincenty (*1775 †1847) otrzymali 24.V.1824 potwierdzenie tytułu
w Królestwie Polskim, podobnie jak ich kuzyn Stanisław Karol Piotr Cyprian (*1764 †1843),
któremu dodatkowo potwierdzono tytuł w Rosji 2.VII.1842.