LIS (Mzura, Strzępacz)

Herb : w polu czerwonym rogacina (strzała bez
opierzenia) dwukrotnie przekrzyżowana, srebrna. 
Klejnot : pół lisa wspiętego, czerwonego.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1226 r.,
najstarszy zapis z 1413 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
oraz na Mazowszu i Śląsku. 
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go Sunigajło,
kasztelan trocki.

Używało go około 270 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Pierwotna forma herbu Odmiana herbu przysługująca :
Bohufałom, Doraszkiewiczom,
Doroszkiewiczom, Mickiewiczom,
Rymwidom, Sipowiczom, Tymińskim

Odmiana herbu przysługująca
Cyrusom

Odmiana herbu przysługująca
Jerliczom

Odmiana herbu przysługująca
Kęsztortom
Odmiana herbu przysługująca
Kosmowskim
Odmiana herbu przysługująca
Makarowiczom
Odmiana herbu przysługująca :
Medekszom, Proszczowiczom

Odmiana herbu przysługująca
Olszewskim

Odmiana herbu przysługująca
Sapucho-Samsonowiczom

Odmiana herbu przysługująca
Siekierzom

Odmiana herbu przysługująca
Wańkowiczom (Wankowiczom)

Odmiana herbu przysługująca
Wasienczowiczom

Odmiana herbu przysługująca
WoronowiczomOdmiana herbu przysługująca hrabiom Ilińskim.
Z nich : Józef August (*1760 †1844) rzekomo otrzymał 22.V/1.VI.1779 dziedziczny tytuł
hrabiego w Galicji,
jego dwaj synowie : Henryk (*1792 †1871)
oraz Jan August Stanisław (*1795 †1860) otrzymali 7.VI.1850 tytuły hrabiów w Rosji,
a wnuk Aleksander August (†po 1908) potwierdzenie tego tytułu od cara Mikołaja II 21.V.1897.

Odmiana herbu przysługująca Sapiehom.
Herb złożony Lwa Sapiehy (*1557 †1633),
herby : na tarczy sercowej Lis - herb własny, Lilie - herb własny,
Pogoń Litewska
- herb babki ojczystej (Hanny Sanguszko), Ramię Zbrojne - herb własny,
Druck
- herb matki (Bohdany Druckiej-Sokolińskiej).  

Odmiana herbu przysługująca Sapiehom.
Herb złożony Jana Stanisława Sapiehy (*1589 †1635),
herby :
na tarczy sercowej Lis - herb własny, Ramię Zbrojne - herb własny,
Druck
- herb babki ojczystej (
Bohdany Druckiej-Sokolińskiej),
Dołęga
- herb babki macierzystej (Barbary Szreńskiej), Lewart - herb matki (Doroty Firlej)
.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Sapiehom.
Z nich : Mikołaj (*1529 †1599) otrzymał 6.I.1572 od cesarza Maksymiliana II
tytuł hrabiego Rzeszy (S.I.R.), który nie był używany.

Inny wariant odmiana herbu przysługującej hrabiom Sapiehom.
Odmiana herbu przysługująca książętom Sapiehom.
Z nich :
Michał Franciszek (†1700) otrzymał w 1700 r. od cesarza Leopolda I
tytuł księcia S.I.R., który wygasł wraz z jego śmiercią,
w 1768 r. cały ród Sapiehów otrzymał od Sejmu Rzeczypospolitej
uznanie tytułów książąt w Polsce,
w 1824 r. figurują na liście osób upoważnionych do używania tego tytułu
w Królestwie Polskim, w 1836 i 1840 r. (dyplom z 1845 r.),
potwierdzenie tytułu w Austrii oraz w 1874 r. (dyplom z 1880 r.) i w 1901 r. w Rosji,
20.VII.1905 (dyplom z 20.IV.1906) wszyscy członkowie rodu otrzymali nadanie godności "Durchlaucht" (Altesse Sérénissime) w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Starzeńskim.
Z nich : bracia Maciej Maurycy (*1717 †1787) oraz Piotr (*1722 †1797) otrzymali
9/20.XII.1780 od cesarza Józefa II dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji,
potwierdzone 7.XII.1799 w Prusach,
bracia : Józef (*1780 †1831) i Maciej Ignacy (*1789 †1844) otrzymali 19.X.1819
potwierdzenie tytułów w Królestwie Polskim,
rodzeństwo : Kazimierz Wadysław (*1816 †1899), Michał Konstanty (*1818 †1884),
Henryk Andrzej Jan (*1821 †1896)
i Zofia Barbara (*1828 †1867)
otrzymało 30.XI.1849 potwierdzenie tytułu w Rosji. 
Odmiana herbu przysługująca książętom Świrskim,
mającym pochodzić od książąt litewskich, którzy silnie rozrodzeni i zubożali w XVII w.
zaprzestali używania tytułu.