MUTIUS

Herb : w skos lewy w polu błękitno-czerwonym otoczonym bordiurą złotą pas srebrnym,
na którym koń wspięty srebrny . 
Klejnot : pół konia wspiętego srebrnego między dwoma skrzydłami srebrnym i błękitnym.

Herb pochodzenia niemieckiego, znany
na Śląsku od połowy XVIII w.

Używała go rodzina von Mutius. Na Śląsku posiadała dobra Stary Zdrój (Altwasser) koło Wałbrzycha, Bronów (Börnchen) koło Bolkowa, Tomkowice (Thomaswaldau)
i Olbrachtowice (Albrechtsdorf) koło Świdnicy
oraz Jeleniów (Gelenau) koło Kłodzka.