NARUTOWICZ

Herb : w polu czerwonym nad barkiem
podkowy srebrnej trzy strzały na opak
w wachlarz srebrne.
Klejnot : trzy pióra strusie.

Herb polski, występował na Litwie.

Używała go rodzin Narutowiczów

Herb podstawowy  
Odmiana herbu
według dyplomu z 16.VIII.1833
wydanego w guberni kowieńskiej.
Odmiana herbu
według dyplomu z 5.X.1832
wydanego przez deputację szlachecką
guberni kowieńskiej.