ODYNIEC

Herb : w polu błękitnym rogacina (strzała bez
opierzenia) przekrzyżowana, srebrna z połową żeleźca u podstawy.
Klejnot : pięć piór strusich.

Herb polski, znany od XV w.
Występował głównie na Rusi. 

Używało go nieco ponad 15 rodzin :
Bahrynowski, Bnozowiecki, Bohusz, 
Brzozowiecki, Burba, Holcowski, Odyniec, Odyniecki, Odyncewicz, Ome(y)liński,
Rafałowicz, Rasałowicz, Rykała, Szostowicki, Szostowski, Szyszko-Bohusz, Wysłouch, Ząbkowski