OKSZA (Halabarda, Kołda)

Herb : w polu czerwonym oksza (halabarda)
srebrna z toporzyskiem złotym lub srebrnym. 
Klejnot : godło w skos.

Herb pochodzenia czesko-morawskiego,
najstarsza polska pieczęć z 1320 r.,
najstarszy zapis z 1411 r.
Występował głównie w ziemi kaliskiej,
krakowskiej i sandomierskiej. 
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
Minimund Seśnikowicz
.

Używało go około 85 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy
[ inny wariant herbu podstawowego => ]
 
Inny wariant herbu podstawowego Odmiana herbu przysługująca
Czechowskim

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Reyom.
Z nich : Kajetan (†1822) otrzymał 29.VII.1806 (dyplom 1.IV.1808) od cesarza Franciszka I
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.


Odmiana herbu przysługująca baronom Radoszewskim
Z nich : Ignacy Józef Aleksander (*1816 †1886) otrzymał w 1870 r.
tytuł hrabiego w księstwie Sasko-Kobursko-Gotajskim.