OSTROGSKI


 Herb : w polu czerwonym
(mylnie w błękitnym wg J.Ostrowskiego) pod rogaciną
(strzałą bez opierzenia) srebrną, zaćwieczoną na takiejż górnej połowie toczenicy (pierścienia), półksiężyc złoty z takąż gwiazdą
w środku. Herb okrywa płaszcz czerwony podbity gronostajami przykryty mitrą książęcą.

Herb pochodzenia ruskiego. 

Używali go książęta O
strogscy
oraz Zasławscy pochodzący 
prawdopodobnie od książąt turowsko-pińskich z dynastii Rurykowiczów. Pierwotnie
posługiwali się oni zapewne
herbem Pogoń Ruska


 Odmiana herbu
według "Kroniki polskiej"
M.Bielskiego
.
Odmiana herbu
według "Herbarza Polskiego"
K.Niesieckiego
.

 Odmiana herbu
z portalu drzwi wejściowych
kościoła farnego w Zasławiu.


Odmiana herbu
z wieży zamkowej w Ostrogu.