OSTROGSKI
Herb : w polu czerwonym (mylnie w błękitnym
wg J.Ostrowskiego) pod rogaciną (strzałą bez opierzenia) srebrną, zaćwieczoną na takiejż górnej połowie toczenicy (pierścienia), półksiężyc złoty
z takąż gwiazdą w środku, całość okrywa płaszcz podbity gronostajami, zwieńczony mitrą książęcą.

Herb pochodzenia ruskiego. 

Używali go książęta O
strogscy oraz Zasławscy, pochodzący prawdopodobnie od książąt
 turowsko-pińskich z dynastii Rurykowiczów, zapewne pierwotnie posługujący się herbem
Pogoń Ruska


 Odmiana herbu
według "Kroniki polskiej"
M.Bielskiego
.
Odmiana herbu
według "Herbarza Polskiego"
K.Niesieckiego
.

 Odmiana herbu
z portalu drzwi wejściowych
kościoła farnego w Zasławiu.


Odmiana herbu
z wieży zamkowej w Ostrogu.