PODHORSKI


 

Herb : w polu czerwonym jabłko monarsze
błękitne z trzema zaćwieczonymi krzyżami kawalerskimi złotymi w rosochę, całość okrywa płaszcz podbity gronostajami, zwieńczony mitrą książęcą, dewiza "Jure suo".

Herb pochodzenia ruskiego. 

Używali go książęta
Podhorscy 
pochodzący prawdopodobnie
od książąt ruskich z dynastii Rurykowiczów.