PODHORSKI


 Herb : w polu czerwonym
jabłko monarsze błękitne z trzema złotymi zaćwieczonymi krzyżami kawalerskimi w rosochę.
Herb okrywa płaszcz czerwony
podbity gronostajami przykryty 
mitrą książęcą. Dewiza "Jure suo".

Herb pochodzenia ruskiego. 

Używali go książęta
Podhorscy 
pochodzący prawdopodobnie
od książąt ruskich z dynastii Rurykowiczów.