POGOŃ  LITEWSKA
Herb podstawowy

 

Herb : w polu czerwonym na wspiętym koniu srebrnym takiż rycerz zbrojny (w herbie rodzin książęcych z tarczą na lewym ramieniu błękitną,
na której krzyż podwójny złoty lub czerwoną,
na której słupy Giedymina złote lub srebrne). 
Klejnot : prawdopodobnie bez klejnotu
(herb rodzin książęcych zwieńczony mitrą książęcą lub okryty płaszczem czerwonym
podbitym gronostajem zwieńczonym mitrą).

Herb pochodzenia litewskiego.

Używało go kilka rodzin szlacheckich : 
ZOBACZ
a także rody utytułowane pochodzące
od książąt litewskich : 
ZOBACZ


Odmiana herbu przysługująca
książętom Olgierdowiczom,
potomkom wielkiego księcia litewskiego
Olgierda Giedyminowicza
(*1303/05 †1377).
.

Odmiana herbu przysługująca
książętom Kiejstutowiczom,
potomkom wielkiego księcia litewskiego
Kiejstuta Giedyminowicza (*1308/10 †1382)
.

Odmiana herbu przysługująca książętom Bielskim,
potomkom Iwana Włodzimierzowicza (†po 1452)
wnuka wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza (*1303/05 †1377).
Odmiana herbu przysługująca
książętom Chowańskim,
potomkom Wasyla Fiodorowicza, wnuka księcia starodubowskiego i nowogrodzkiego
Patryka Narymuntowicza (*1303/05 †1377)
.
Odmiana herbu przysługująca książętom Czartoryskim,
potomkom Wasyla Konstantynowicza (†po 1416) księcia czartoryskiego,
wnuka księcia nowogródzkiego
Koriata Giedyminowicza
.
Inna odmiana herbu przysługującej książętom Czartoryskim.
Herb złożony Jerzego Czartoryskiego (*ok.1560 †1626),
herby : Pogoń Litewska - herb własny, Świat - herb NN,
Ostrogski
- herb matki (Anny ks. Zasławskiej), Pogoń Ruska - herb NN.
Odmiana herbu przysługująca
książętom Golicynom,
potomkom Michała Iwanowicza "Golicy", praprawnuka księcia starodubowskiego
i nowogrodzkiego Patryka Narymuntowicza (*1303/05 †1377).
Odmiana herbu przysługująca
książętom Kurakinom,
potomkom Andrzeja Iwanowicza "Kuraka", prapraprawnuka księcia starodubowskiego
i nowogrodzkiego Patryka Narymuntowicza (*1303/05 †1377).


Odmiana herbu przysługująca książętom Sanguszkom,
potomkom Sanguszki (Semena) Fiodorowicza (†1454/63) księcia ratneńskiego,
wnuka wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza.


Inny wariant odmiany herbu przysługującej książętom Sanguszkom.


Odmiana herbu przysługująca książętom Sanguszkom.
Herb złożony Szymona Samuela Sanguszki (†1638)
używany przez niego po nominacji na urząd wojewody witebskiego w 1626 r.,
herby : Lis - herb matki (Zofii Sapiehy), Pogoń Litewska - herb własny,
Kościesza
- herb babki macierzystej (Hanny Chodkiewicz),
Gozdawa
- herb NN, Słupy Giedymina - herb potomków Giedymina,
Hipocentaur
- herb babki ojczystej (Nastazji Hornostaj).


Odmiana herbu przysługująca książętom Sanguszkom.
Herb złożony Hieronima Władysława Sanguszki (*1611 †1657),
herby : Lis - herb babki ojczystej (Zofii Sapiehy), Pogoń Litewska - herb własny,
Kościesza
- herb prababki ojczystej (Hanny Chodkiewicz),
Gozdawa
- herb NN, Słupy Giedymina - herb potomków Giedymina,
Łabędź
- herb matki (Anny Zawiszy).

 

Odmiana herbu przysługująca książętom Trubeckim,
potomkom Siemiona Michajłowicza księcia trubeckiego,
prawnuka wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza.