PRUS II (Nagody, Na Pole)

Herb : w polu czerwonym dwie wilczekosy 
złączone u dołu, ostrzami w górę zachodzącymi na siebie, srebrne, z zaćwieczonym takimż półtorakrzyżem.
Klejnot : ręka zbrojna z mieczem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1402 r.,
najstarszy zapis z 1401 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej
i łęczyckiej oraz na Mazowszu.

Używało go około 80 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca
Misiewskim
Pierwotna niezachowana odmiana herbu przysługująca hrabiom Baworowskim.
Z nich : bracia Mateusz Tadeusz (*1748 †1814),
Alojzy oraz Wiktor Ignacy otrzymali 27.VII.1779
od cesarzowej Marii Teresy dziedziczne
tytuły hrabiów w Galicji.

Inny wariant odmiany herbu
przysługującej hrabiom
Baworowskim

Inny wariant odmiany herbu
przysługującej hrabiom
Baworowskim