PRUS III (Napora)

Herb : w słup, w polu czerwonym wilczakosa ostrzem w dół, srebrna, w polu błękitnym
połupodkowa srebrna z zaćwieczonym na nich półtorakrzyżem złotym.
Klejnot : noga zbrojna.

Herb polski, najstarszy zapis z 1415 r.
Występował głównie na Mazowszu, Rusi 
i Podlasiu.

Używało go około 120 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca
Czarneckim
Odmiana herbu przysługująca
Radomskim
Odmiana śląska herbu przysługująca
Rudzińskim von Rudno
Odmiana herbu przysługująca
Rywockim
Odmiana herbu przysługująca
Stuckim
Odmiana herbu przysługująca
Wichulskim
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Opackim.
Z nich : Jan Gabriel Rafał (*1741 †1806) otrzymał w 1797 r.
od króla Fryderyka Wilhelma II dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Czarneckim.
Z nich : Marceli (*1793 †1868) otrzymał 30.X.1854 od króla Fryderyka Wilhelma IV
tytuł hrabiego w Prusach dziedziczny na zasadzie primogenitury,
w 1857 r. prawo do tytułu zostało rozciągnięte na jego synów :
Antoniego (*1821 †1889), Zygmunta (*1823 †1908) oraz Stanisława (*1830 †1905),
z zastrzeżeniem, że Antoni i jego potomkowie pozostaną właścicielami
dóbr Czestarm-Golejewko, Zygmunt i jego potomkowie będą posiadali dobra Gogolewo,
natomiast Stanisław i jego potomkowie pozostaną w posiadaniu dóbr Pakosław.Odmiana herbu przysługująca książętom Jabłonowskim.
Z nich : Józef Aleksander (*1711 †1777) w 1743 r., a Stanisław Wincenty (*1694 †1754)
oraz Jan Kajetan (*1699 †1764) w 1744 r. otrzymali od cesarza Karola VII Alberta
dziedziczne tytuły książąt Rzeszy (S.I.R.), potwierdzone w 1777 r. w Galicji,
August Dobrogost (*1769 †1792) wylegitymował się w 1782 r. z tytułem książęcym
przed galicyjskim Wydziałem Stanów,
Ludwik (*1784 †1864) otrzymał w 1820 r. potwierdzenie tytułu książęcego w Austrii,
Maksymilian Piotr (*1785 †1846), Władysław Eustachy (*1818 †1875),
Antoni Michał (*1793 †1855)
oraz Stanisław (*1799 †1878) otrzymali od Deputacji Senatu
Królestwa Polskiego uznanie tytułów książęcych i zostali umieszczenie w 1824 r. na liście osób uprawnionych do używania tytułów honorowych.
Na tarczy herby :
1 - Prus I, 2 - Prus III, 3 - Kosy, 4 - Złotogoleńczyk,
na tarczy sercowej - nieznany