PRZESTRZAŁ
Herb :
w polu czerwonym miecz srebrny
na opak przekrzyżowany takąż strzałą
w skos.
Klejnot : trzy pióra strusie.

Herb pochodzenia węgierskiego, znany
w Polsce od XV w..

Używało go nieco ponad 20 rodzin :
Bemezański, Berezański, Berezowski, Bereżański, Berżański, Czołowski, Łysienko, Miniałgo, Przestrzelski, Przewłocki, Przybysławski, Puzyrewski, Semkowicz, Smereczański, Ste(o)bnicki, Stelnicki, Suszczewicz, Ścielnicki, Terlecki,
Uni(e)chowski, Ustrzyc, Ustrzycki,
Wojciechowicz, Żołnierowicz

Herb podstawowy  


Odmiana herbu przysługująca Stebnickim.
Z nobilitacji Damiana Stebnickiego z 15.II.1569 r.