ROGALA

Herb : w słup, w polu czerwonym róg turzy
lub jeleni o pięciu porostach srebrny, w polu srebrnym róg jeleni o pięciu porostach lub turzy czerwony, albo w słup, w polu srebrnym róg
jeleni o pięciu porostach czerwony, w polu czerwonym róg turzy czarny.
Klejnot : oba godła.

Herb pochodzenia prusko-pomorskiego, 
najstarsza pieczęć z 1257 r., najstarszy zapis
z 1400 r.
Występował głównie na Mazowszu oraz
w ziemi dobrzyńskiej i bełskiej. 

Używało go około 180 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy
[ inne warianty herbu podstawowego => ]
 
Pierwotna forma herbu Odmiana śląska herbu przysługująca
Bojszowskim

Odmiana herbu przysługująca :
Hodyckim, Hodytzom

Odmiana herbu przysługująca
Mandywelom (Mannteuflom)

Odmiana herbu przysługująca
Pilchowskim (Pilichowskim)
Odmiana wschodniopruska herbu przysługująca
Rogalom (Rogalla von Biberstein)
Odmiana herbu przysługująca
Turskim
Odmiana śląska herbu przysługująca
Czamborom (Sambor, von T
schammer)

Odmiana śląska herbu przysługująca
baronom Czamborom (von Tschammer).
Z nich : Ernest Baltazar (*1668 †1728)
oraz jego kuzyn Henryk Oswald (†1752)
otrzymali 8.VII.1725 od cesarza Karola VI
dziedziczne tytuły baronów w Czechach.
Odmiana pruska herbu przysługująca
baronom Orzechowskim.

Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Kicińskim.
Z nich : Pius (*1752 †1828)
otrzymał w 1806 r. od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
potwierdzony w Królestwie Polskim
w 1818 i 1824 r.,
Bruno Dionizy (*1797 †1844) otrzymał w 1844 r. dziedziczny tytuł hrabiego w Rosji.
Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Koczorowskim.
Z nich : Kazimierz (*1824 †1893)
otrzymał w 1871 r. od papieża Piusa IX
tytuł hrabiego dziedziczny na zasadzie primogenitury.


Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Krasickim.
Z nich : Jerzy (†1645) i Marcin (†1633)
otrzymali w 1631 r. od cesarza Ferdymanda II
dziedziczne tytuły hrabiów S.I.R.
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Trembińskim.
Z nich : bracia Adam i Franciszek otrzymali 8.XII.1783 od cesarza Józefa II
dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Lewickim.
Z nich : Samuel Wojciech (†1791) otrzymał w 1783 r. od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.