SOŁTYK (Prus)Herb : w polu złotym orzeł (lub orzeł w koronie)
czarny, z koroną na szyi złotą, spod której wychodzi ramię zbrojne z mieczem (lub szablą). 
Klejnot : mitra książęca.

Herb podobno pochodzenia pruskiego.

Używała go rodzina 
Sołtyków mająca się
wywodzić z rosyjskiego rodu Sołtykowych
gałęzi Morozowych będących rzekomo
potomkami Michała "Pruszanina" przybyłego
na Ruś z Prus w XIII w.