STARYKOŃ (Zaprzaniec)

 

Herb : w polu czerwonym koń kroczący, srebrny
z naściółką (przepaską) czarną.
Klejnot : topór w skos.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1316 r., najstarszy zapis z 1404 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej. 

Używało go nieco ponad 40 rodzin : 
ZOBACZ

Herb podstawowy  
Pierwotna forma herbu Odmiana śląska herbu przysługująca
Pisarzewskim (von Schreibensdorf),
Ziemięckim (von Ziemietzky)
Odmiana śląska herbu przysługująca
Cybulkom (Czibulka, Cibulka, Ziebulka)
Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Bystrzonowskim.
Z nich : Kajetan Józef (*ok.1730 †1807)
otrzymał 19.II.1801 od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.,
potwierdzony w Prusach w 1803 r.
oraz w Królestwie Polskim w 1824 r.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Wielopolskim.
Z nich : Jan (†1668) otrzymał w 1656 r. od cesarza Ferdynanda III
dziedziczny tytuł hrabiego S.I.R.,
Ignacy (†1797) otrzymał w 1788 r. od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji, potwierdzony w 1824 r. w Królestwie Polskim.
 


Odmiana herbu przysługująca margrabiom Wielopolskim.
Z nich : Franciszek (†1732) odziedziczył w 1729 r. ordynację pińczowską
wraz z prawem do używania nazwiska, herbu i tytułów margrabiów Gonzaga-Myszkowskich
na zasadzie primogenitury i pod warunkiem posiadania powyższej ordynacji.
    [ inny wariant tej odmiany herbu => ]