STRZEMIĘ (Larysza, Ławszowa)

Herb : w polu czerwonym strzemię złote.
Klejnot : pięć piór strusich.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1303 r., najstarszy zapis z 1398 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej
sandomierskiej, lubelskiej, poznańskiej i na Rusi. 

Używało go około 95 rodzin : 
ZOBACZ  

Herb podstawowy  
Odmiana śląska herbu przysługująca :
Burzyńskim
(Burzinsky von Burzin), Golkowskim


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Brzostowskim.
Z nich : Aleksander (†1820) i Franciszek Ksawery otrzymali 5.VI.1798
od króla Fryderyka Wilhelma III dziedziczne tytuły hrabiów w Prusach,
potwierdzony w Królestwie Polskim w  1824 r. oraz w Rosji w 1846 r.