ŚWIAT (Ślizień)

Herb : w polu czerwonym jabłko monarsze błękitne ze złotym zaćwieczonym krzyżem kawalerskimi.
Klejnot : trzy piórach strusie.

Herb pochodzenia ruskiego. 

Używało go nieco ponad 10 rodzin :
Bujwid, Dorohotejski, Gnatowicz, Ig(h)natowicz, Iłatowicz, Iszatowicz, Lubiański, Moncewicz, Monrewicz, Polecewicz, Soryna, Szołuch(a), Ślizień, Śliżewicz

Herb podstawowy  
 ŚWIAT II
Odmiana herbu.