SZLICHTYNG (Schlichting)

Herb : w polu srebrnym między dwoma rogami jelenimi czarnymi trzeci takiż róg w pas. 
Klejnot : trzy pióra strusie, srebrne pomiędzy dwoma czarnymi.

Herb pochodzenia niemieckiego, w Polsce
znany w XVI w. 

Używało go rodzina Szlichtyngów
(von Schlichting)

Herb podstawowy  

Odmiana herbu podstawowego

Odmiana herbu przysługująca
polskiej linii rodziny