WEJHER (Weyher, Weycher, Skarzyna)

Herb : W polu srebrnym dwa pasy czerwone
z trzema takimiż zębami (hakami) od wewnątrz
każdy, nad nimi trzy róże czerwone w pas
lub jedna i dwie.
Klejnot : trzy pióra strusie, srebrne pomiędzy czerwonymi lub czerwone pomiędzy srebrnymi.

Herb pochodzenia niemieckiego, znany od XV w.

Używało go rodziny Wejherów i Weyhertów

Herb podstawowy  
Wariant herbu podstawowego Odmiana herbu
miała być używana przez
Wejherów z linii łebskiej (polskiej).
Odmiana herbu
wg "Johann Siebmachers
Wappenbuch"
z 1605 r.
Odmiana herbu
wg "Herbów szlacheckich
w ziemiach pruskich"
J.K.Dachnowskiego
z ok.1620 r.
 Odmiana herbu
z ołtarza kościoła pw. Św.Piotra i Pawła
w Pucku ufundowanego w 1623 r.
przez Jana Wejhera.
Odmiana herbu
wg "Tablicy odmian herbowych"
T.Chrząńskiego
z 1909 r.
Inny wariant odmiany herbu
wg "Tablicy odmian herbowych"
T.Chrząńskiego
z 1909 r.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Wejherom.
Z nich : Jakub (*1609 †1657) otrzymał 27.VI.1637 od cesarza Ferdynanda III
dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.), wygasły wraz z jego śmiercią.