ZADORA

Herb : w polu błękitnym głowa lwia srebrna.
Klejnot : samo godło.

Herb pochodzenia francuskiego, najstarsza
pieczęć z 1399 r., najstarszy zapis z 1413 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej, 
i sandomierskiej.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
Jawnuta Wolimuntowicz wojewoda trocki.

Używało go około 80 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
Paszkowskim

Odmiana herbu przysługująca
hrabiom
Siekierzyńskim.
Z nich : Czesław otrzymał w 1783 r.
od cesarza Józefa II dziedziczny tytuł
hrabiowski w Galicji.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Lanckorońskim.
Z nich : Jan (†1791) otrzymał w 1774 r. od cesarza Józefa II
galicyjskie potwierdzenie tytułu hrabiowskiego,
Antoni (†1791), Jakub (†po 1818), Andrzej (†1829) oraz Bartłomiej (†1845)
otrzymali od Deputacji Senatu Królestwa Polskiego uznanie tytułów hrabiowskich w 1824 r.,
Maciej (†1789) otrzymał w 1783 r. od cesarza Józefa II potwierdzenie
starego tytułu hrabiowskiego, jako galicyjskiego.

Inny wariant odmiany herbu przysługującej hrabiom Lanckorońskim.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Rus(s)ockim.
Z nich : Mikołaj (*1745/50 †1818) otrzymał 6.XI.1800 r. od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji, a 26.IV.1803 dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii,
potwierdzony w 1824 r. w Królestwie Polskim.