ZGRAJA

Herb : w polu srebrnym tarcza błękitna.
Klejnot : trzy pióra strusie.

Herb polski, znany od XV w. 

Używało go kilka rodzin :
Gniewski, Gromek, Kanimir, Zgraja,
Zieleniewski